Privacy regels

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Platform Hattinga Verschure (hierna: de organisatie) verwerkt van haar doelgroepen, zoals mantelzorgers en bij mantelzorg betrokken professionals.

Welke persoonsgegevens?

Platform Hattinga Verschure verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • adres: straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Platform Hattinga Verschure
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
(050) 571 39 99

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@sphv.nl

Met welk doel verzamelt de organisatie bovenstaande gegevens?

De organisatie verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam en e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, onderzoeken en enquêtes;
  2. je naam en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie;
  3. je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor het aanmaken van de mantelzorgpas;
  4. de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon op de mantelzorgpas.

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om het dienstenaanbod en de werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

Je kunt je gegevens op elk moment inzien en eventueel wijzigen. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via secretariaat@sphv.nl