Mantelzorgers

Een verwijzing naar de webpagina met, op een overzichtelijke manier, informatie die voor mantelzorgers interessant kan zijn. Wij noemen dit het intranet voor mantelzorgers in de provincie Groningen.

Weblinks

Een overzicht van verwijzingen naar websites die voor mantelzorgers van nut kunnen zijn. Onder andere de lokale steunpunten in de provincie Groningen.

Bijeenkomsten

Een overzicht van bijeenkomsten voor mantelzorgers. Hier staan de bijeenkomsten georganiseerd door het Platform, maar ook bijeenkomsten van derden.

Image

Wie zijn wij?

Collectieve belangenbehartiger mantelzorger

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en wordt gefinancieerd door de provincie Groningen. Gezien de beperkte middelen en de beperkte tijd zullen wij ons slim moeten organiseren: wij zullen ons dan ook vooral profileren als een netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.

Mantelzorg manifest

Met dit Manifest vragen wij aandacht voor de positie van de mantelzorgers in gemeenten en een goede ondersteuning van hen.

Vier kernen
Vier kernen

de vier kernen vormen de basis voor ons beleid om op te komen voor de belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen

Digitaal platform

maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die internet ons biedt in het versterken en verbinden van de mantelzorgers

Graag willen wij in contact komen met de mantelzorgers

In principe plaatsen wij een advertentie als er een bijeenkomst wordt georganiseerd. Maar wilt u zeker goed geïnformeerd worden, is het belangrijk dat u zich inschrijft in ons mantelzorgregister. Het is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder kosten. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden.

Image
Image

REGELMATIG ORGANISEREN WIJ BIJEENKOMSTEN VOOR MANTELZORGERS

Eén van de doelstellingen van de stichting is het uitwisselen van kennis en ervaring onder mantelzorgers. Het organiseren van bijeenkomsten is één van de manieren waarop wij hier aan kunnen bijdragen