Over ons

Platform Hattinga Verschure in het kort

Het Platform Hattinga Verschure is een stichting met als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen.

Positie

Platform Hattinga Verschure heeft een unieke positie tussen de landelijke vereniging van mantelzorgers MantelzorgNL en de lokale steunpunten mantelzorg in de gemeenten. De steunpunten verlenen mantelzorgondersteuning op individuele basis.
Waar mogelijk werken we samen met andere provinciale belangenbehartigers als  Zorgbelang Groningen en stichting zaVie.

Historie

Platform Hattinga Verschure is op 11 januari 2006 opgericht. Onze naamgever is Prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure (1914-2006), hoogleraar Ziekenhuiswetenschappen. Hij gebruikte als eerste de term mantelzorg. Hieronder verstaan we: zorg die mensen elkaar in een klein sociaal netwerk geven op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid. Bij mantelzorg gaat het er niet om evenveel (zorg) terug te krijgen. Ook kent mantelzorg geen zakelijk karakter.

Prof. J. Hattinga Verschure

de grondlegger van de mantelzorg in Nederland en naamgever van onze stichting

hattinga-verschure-324x400

Provincie Groningen

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door een jaarlijkse financiële bijdrage van de provincie Groningen

provincie groningen