logo schaduw schuinBelangenbehartiging

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en wordt gefinancieerd door de provincie Groningen. Gezien de beperkte middelen en de beperkte tijd zullen wij ons slim moeten organiseren: wij zullen ons dan ook vooral profileren als een netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.

Uitgaande van een netwerkorganisatie, zullen onze activiteiten zich vooral ontwikkelen langs drie hoofdlijnen:

  1. Mantelzorg Manifest

  2. Vier Kernen

  3. Digitaal Platform

Meer hierover kunt u elders op de website vinden.