Missie en visie

Image

Onze missie

Platform Hattinga Verschure wil een betere positie van en ondersteuning aan mantelzorgers in de provincie Groningen. Wij willen dat mantelzorgers worden erkend als een onmisbare partner in veel situaties en bij het ontwikkelen en uitvoeren van zorg. Ook streven wij naar een mantelzorgbeleid dat is afgestemd op de behoeften, ervaringen en persoonlijke situatie van mantelzorgers. Dit alles moet leiden tot meer veerkracht zodat mantelzorgers op een - voor alle betrokkenen - goede manier hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren.

Image

Onze visie

Mantelzorg is de zorg aan hulpbehoevenden door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mantelzorg vormt een onmisbare schakel in de zorg. Zonder de mantelzorg(ers) zou iets belangrijks niet goed verlopen.
Mantelzorg is onbetaald, vrijwillig en kan niet als een verplichting aan iemand worden opgelegd.
Mantelzorg en mantelzorgers zijn zeer divers, dé mantelzorger bestaat niet. Mantelzorgbeleid en mantelzorgondersteuning zijn daarom op maat, afgestemd op de individuele situatie en op de wensen van mantelzorgers.