Mantelzorgers willen er wel eens tussen uit: voor het meevieren van een familiefeest, een weekend weg of een korte vakantie. Maar ze zouden niet weten hoe. En hoe moet het als een mantelzorger ziek wordt en naar het ziekenhuis moet: wat dan? Wie kan de zorg overnemen?

In de samenleving wordt door gemeenten en zorgorganisaties een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. Hierdoor kan het gebeuren dat u als mantelzorger te maken krijgt met een “mantelzorgval”. Mantelzorgval is het steeds zwaarder worden van de mantelzorgtaken.

Deze brief is bestemd voor de leden die binnen de WMO-raden en de andere Gemeentelijke Adviesraden mantelzorg als aandachtsgebied of taak hebben.

 

Naar aanleiding van de regiobijeenkomsten met mantelzorgers te Zuidhorn, Winschoten en Appingedam heeft het bestuur van Platform Hattinga Verschure onderstaande in 2017 onderstaande besproken.

- Wat is er tijdens de bijeenkomsten in grote lijnen besproken:

Het thema van deze bijeenkomsten was: “Is maatwerk bij mantelzorg mogelijk”.

Veel mensen die zorgen voor een naaste die niet meer lang te leven heeft (mantelzorgers), voelen zich overbelast. De afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil een digitaal hulpmiddel ontwikkelen om mantelzorgers beter te ondersteunen.

Dinsdag 10 november was de dag van de mantelzorg. Het platform Hattinga Verschureheeft op die dag speciale aandacht gegeven aan de jonge mantelzorger en een theatervoorstellingaangeboden aan leerlingen van het Hogeland College in Uithuizen.