Gemeenten krijgen langzamerhand hun mantelzorgers beter in beeld, maar nog altijd heeft de helft van de mantelzorgers geen contact met zijn of haar gemeente. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging voor manterzorgers en vrijwilligers Mezzo..

Kamerleden zijn geschrokken van de signalen van ambtenaren dat de zorg aan inwoners er sinds de decentralisaties niet beter op is geworden. De verwachte budgetproblemen voor komend jaar stemmen de Kamer somber. CDA, SP en GroenLinks willen dat gemeenten meer geld krijgen de Wmo. Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) moet vaker de regie nemen, vindt een aantal fracties..

Ambtenaren die mantelzorg verlenen aan hun naasten helpen vooral bij het organiseren van professionele zorg. Directe verpleegkundige hulp nemen ze gemiddeld minder vaak op zich dan de doorsnee burger..

Het gros van de 871 bezwaarschriften die in Utrecht zijn ingediend tegen versobering van de huishoudelijke hulp zijn ongegrond (41 procent) of niet-ontvankelijk (18 procent) verklaard. 318 bezwaarschriften (37 procent) zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. De meeste daarvan resulteerden in meer uren hulp. In ieder geval twee rechtszaken liggen nu bij de Centrale Raad van Beroep. Ook zaken uit andere gemeenten liggen inmiddels bij deze hoogste beroepsinstantie..

Maak het belastingtechnisch aantrekkelijker voor mantelzorgers. En laat gemeenten mantelzorgers meer helpen, door ze bijvoorbeeld een parkeerkaart te geven of tegemoet te komen in de telefoonkosten. Daarvoor pleit Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg..

Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of een GGZ-problematiek zijn slecht in beeld bij gemeentelijke voorzieningen en sociale wijkteams. Hierdoor hebben zij geen toegang tot de noodzakelijke voorzieningen met isolement, uitval en overlast tot gevolg. Er geldt echter een wettelijke verplichting voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit wordt onvoldoende nageleefd..