Inloggen

Inloggen met je gegevens

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Respijtzorg: wat zijn de behoeften en wensen van mantelzorgers?

ic mf respijtzorgDe soms jarenlange, intensieve zorg voor een ander kan een zware belasting zijn voor mantelzorgers. Om overbelasting te voorkomen, is het belangrijk dat mantelzorgers af en toe tijd kunnen nemen voor zichzelf. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van respijtzorg. Onder respijtzorg wordt verstaan: vervangende zorg gedurende een korte of langere periode. Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV) heeft met behulp van een korte enquête gepeild welke behoeften mantelzorgers in de provincie Groningen als het gaat om respijtzorg. Wat hebben zij nodig om er even tussenuit te kunnen? En bieden gemeenten voldoende mogelijkheden voor vervangende zorg?

Resultaten enquête mantelzorgcompliment

ic mf complimentPer 1 januari 2015 is de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers komen te vervallen (het mantelzorgcompliment). Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers. Stichting Platform Hattinga Verschure (SPHV) wil graag weten hoe de mantelzorger hier zelf over denkt. In een korte enquête is aan mantelzorgers in de provincie Groningen gevraagd aan welke vorm van waardering zij de voorkeur geven.

 

 

 

Contact informatie

Stichting Platform Hattinga Verschure

Telefoon:
050 571 3999

Mailadres:
secretariaat@sphv.nl

Postadres:
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen

Kamer van Koophandel:
02091918

Bankrekening:
NL82 INGB 0002 8658 64

Nieuws

De premies en vergoedingen van de zorgverzekeringen in 2022 zijn bekend. Maar wat staat er in de zor...
Op 1 november kreeg de gemeente Groningen het certificaat 'erkende mantelzorgvriendelijke gemeente' ...
Door corona hebben digitale middelen een nog grotere rol gekregen in onze samenleving. Toch is het g...
© 2021 Stichting Platform Hattinga Verschure