De mantelzorgwaardering door gemeenten

Aan de leden van Nationaal Mantelzorgpanel is een aantal vragen gesteld over de mantelzorgwaardering. Sinds 2015 zijn de gelden van het landelijke mantelzorgcompliment overgeheveld naar de gemeenten. Zij hebben nu de taak de mantelzorgers die zorgen voor iemand in hun gemeente te waarderen voor hun inspanningen.

Bestandsnaam: Rapportage resultaten mantelzorgwaardering.pdf
File Type: application/pdf
Aangemaakt: 15-09-2016