Een overzicht van verwijzingen naar websites die voor mantelzorgers van nut kunnen zijn. Onder andere de lokale steunpunten in de provincie Groningen.
Een verwijzing naar de webpagina met, op een overzichtelijke manier, informatie die voor mantelzorgers interessant kan zijn. Wij noemen dit het intranet voor mantelzorgers in de provincie Groningen.
Een overzicht van bijeenkomsten voor mantelzorgers. Hier staan de bijeenkomsten georganiseerd door het Platform, maar ook bijeenkomsten van derden.

Wie zijn wij?

Collectieve belangenbehartiger mantelzorger

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en wordt gefinancieerd door de provincie Groningen. Gezien de beperkte middelen en de beperkte tijd zullen wij ons slim moeten organiseren: wij zullen ons dan ook vooral profileren als een netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.

Onze beleidsuitgangspunten

Mantelzorg manifest

toetsen beleid gemeenten

Vier kernen

beleidsuitgangspunten

Digitaal platform

toetsen beleid gemeenten

Graag willen wij in contact komen met de mantelzorgers

In principe plaatsen wij een advertentie als er een bijeenkomst wordt georganiseerd. Maar wilt u zeker goed geïnformeerd worden, is het belangrijk dat u zich inschrijft in ons mantelzorgregister. Het is uiteraard geheel vrijblijvend en zonder kosten. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden.

Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten voor mantelzorgers

Eén van de doelstellingen van de stichting is het uitwisselen van kennis en ervaring onder mantelzorgers. Het organiseren van bijeenkomsten is één van de manieren waarop wij hier aan kunnen bijdragen.
  • Symposia

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Regiobijeenkomsten
  • WMO Adviesraden
  • Overig