prov gron trans

Belangenbehartiging

Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en wordt gefinancieerd door de provincie Groningen. Gezien de beperkte middelen en de beperkte tijd zullen wij ons slim moeten organiseren: wij zullen ons dan ook vooral profileren als een netwerkorganisatie waarin de (ex)mantelzorger centraal staat.
Uitgaande van een netwerkorganisatie, zullen onze activiteiten zich vooral ontwikkelen langs drie hoofdlijnen:
1Mantelzorg Manifest
2Vier Kernen
3Digitaal Platform
Meer hierover kunt u elders op de website vinden
   
Netwerkorganisatie
Het werken via een netwerkbenadering vraagt nieuwe kennis, vaardigheden en technieken aan de organisaties die zich met belangenbehartiging bezig houden. Netwerken zijn permanent in beweging en dat vraagt nieuwe expertise over hoe je netwerken ontwikkelt, versterkt en verbindt. Het Platform Hattinga Verschure voor mantelzorgers vormt in dit verband een goed voorbeeld: daar is deze ontwikkeling reeds ingezet--Bron: Herijking Zorgvragersbeleid Provincie Groningen
 
 

Onze evenementenU kunt via onze website op de hoogte blijven van onze geplande evenementen. Maar indien u staat ingeschreven in ons register, houden wij u op de hoogte. Inschrijven op deze evenementen kan in principe alleen via onze website.

 

Andere evenementenHebt/of kent u een evenement dat binnenkort gehouden wordt en dat interessant is voor (ex)mantelzorgers. Plaats deze dan op onze website. Het evenement wordt dan meegenomen in mailings en op social media.  U kunt dit aanmelden via onze website. Mits u bent geregistreerd in ons mantelzorgregister.

 

 
  logo schaduw schuin

RegiobijeenkomstenZoals elk jaar, organiseren wij ook komend voorjaar weer onze regiobijeenkomsten voor mantelzorgers op verschillende lokaties in de provincie. 

Als u staat ingeschreven in ons mantelzorgregister, wordt u op de hoogte gehouden van deze bijeenkomsten.

 

 
  logo schaduw schuin 

Onze onderzoekenRegelmatig doen wij onderzoek naar onderdelen van ons Mantelzorg Manifest. Hoe doen gemeenten het?

Binnenkort starten wij met een onderzoek over "Mantelzorg en Werk".

Er zijn inmiddels een paar onderzoeken afgerond.

 

 

mantelzorgregister

mantelzorgregister
 • NIEUWSBRIEF
  U ontvangt regelmatig onze digitale nieuwsbrief met daarin uitnodigingen of oproepen. Op deze manier kunnen wij u informeren over interessante onderwerpen voor mantelzorgers in onze provincie. 
 • ENQUÊTES
  Middels internet enquetes kunnen wij vergelijkingen maken: bijvoorbeeld hoe gemeenten zich gedragen ten opzichte van mantelzorgers. De basis voor onze onderzoeken zijn de 10 punten van het Mantelzorg Manifest .
 • ARCHIEF
  U hebt toegang tot documenten die wij voor u verzamelen en selecteren. Maar u kunt ook zelf documenten toevoegen aan ons archief en op deze manier delen met andere mantelzorgers. .
 • GESPREKSGROEPEN
    Via onze website kunt u in contact komen met andere mantelzorgers in onze provincie. Gezamenlijk kunt u een gespreksgroep vormen en kunt u gegevens uitwisslen, de andere leden op de hoogte houden van bijzonderheden of bijeenkomsten. Het zijn online gespreksgroepen die u zelf kunt samenstellen en andere mantelzorgers voor kunt uitnodigen. .
 • ERVARINGEN
  Op een apart deel van onze website kunt u uw ervaringen kwijt over hoe uw gemeente met mantelzorgers omgaat. Deel uw ervaringen met anderen of reageer op ervaringen van anderen. Het uitwisselen van ervaringen kan u sterken in de gesprekken binnen uw eigen gemeente. 
 • EVENEMENTEN
  U wordt op de hoogte gehouden van onze bijeenkomsten en symposia voor mantelzorger en/of professionals die in dit gebied werkzaam zijn. Inschrijven voor deze bijeenkomsten gebeurt ook via onze website en is eenvoudiger als u staat ingeschreven.
 • MANTELZORG COMPLIMENT
  Met uw toestemming kunnen wij uw gemeente helpen met het geven van het mantelzorg compliment .
 • LOKALE STEUNPUNTEN
  Op dit moment delen wij nog geen gegevens met de lokale steunpunten. Maar in de toekomst willen wij dit gaan faciliteren. Op deze manier hebben de lokale steunpunten zicht op de mantelzorgers in hun eigen gemeente. Delen van uw gegevens met de lokale steunpunten kan alleen als u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
×
nieuwsbrief

Houd mij s.v.p. op de hoogte van toekomstige evenementen en/of onderzoeken van het Platform

Staat u al geregistreerd in ons mantelzorgregister? Dan hoeft u niets te doen.